Privacy Policy

Afvalophalen ontvangt persoonsgegevens over u doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die Afvalophalen allemaal verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Naam rekeninghouder
 • Bankrekeningnummer
 • Reviews
Waarom Afvalophalen deze gegevens nodig heeft en met welk doel:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om deze dienstverlening uit te voeren
 • Het aanbieden van de mogelijkheid voor het aanmaken van een account
 • Om verwerken van betalingen mogelijk te maken
 • Het verzenden van informatie
 • Het delen van contactgegevens met de gekozen afvalophaler. ENKEL MET TOESTEMMING
 • Afvalophalen gebruikt deze gegevens om gedrag op onze website te kunnen analyseren. Dit om onze website en de service waar nodig te verbeteren
Hoe blijven uw gegevens bewaart

Afvalophalen zal  uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijnen zijn in relatie tot overige wetgeving voor de duur zoals voorgeschreven in de relevante wetgeving.

Delen van informatie

Afvalophalen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Afvalophalen blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookie beleid

Er word gebruik gemaakt van cookies op de website van Afvalophalen. Dit word beperkt tot technische, functionele, en analytische cookies zonder hierbij uw privacy te schenden.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer van een websitebezoeker. In het cookiebestand kunnen door de bezochte website voorkeuren kunnen worden opgeslagen, zodat deze instellingen gedurende het bezoek en bij een eventueel volgend bezoek beschikbaar blijven. Deze cookies worden door Afvalophalen gebruikt om de service te kunnen analyseren en te verbeteren.

Afmelden voor cookies

U kunt cookies uitschakelen in de opties van uw webbrowser. Ook kunt u in deze opties eerder opgeslagen cookies verwijderen.

Het kan zijn dat de website door deze wijziging niet meer optimaal presteert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@afvalophalen.nl.
Afvalophalen probeert al zijn klanten te beschermen tegen ongewenste situaties om die reden vragen wij bij een inzage, correct of verwijdering een kopie van een geldig legitimatie bewijs moeten voegen. Vergeet niet uw Paspoortnummer, Burgerservicenummer en de MRZ ( strook met nummer onderaan het paspoort) onherkenbaar te maken. Dit om uw privacy te beschermen. Afvalophalen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Beveiliging

Afvalophalen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan onze klantenservice: Info@afvalophalen.nl

We gebruiken cookies om te zorgen dat u de beste ervaring heeft op onze website. Als u de website verder gebruikt gaan wij ervan uit dat u ermee akkoord bent.